Ternaard Herberg de Waard

hotel/restaurant in Ternaard

Uitvoering: Pilat&Pilat Interieur, Twijzel

Pilat&Pilat Produkties is verantwoordelijk voor het concept, de totale vormgeving en inrichting van dit bedrijf. Verschillende modellen zijn gebruikt, maar vormen doordat ze allemaal van de hand van Pilat&Pilat zijn, één evenwichtig geheel.