Het baken van Omer- eerbetoon aan de Bosnische houtbewerker

door #Bosnie

Achter de showroom in Twijzel prijkt een baken in het weiland. Lees hier het verhaal over het baken van Omer.

Het baken van Omer

Eerbetoon aan de Bosnische houtbewerker

Tekst: Renske Schriemer

Uiteindelijk draait het allemaal om mensen bij Pilat&Pilat. Om hun verhalen en hun manier van leven. Want voor hen zijn de stoelen, tafels en kasten bedoeld die met zo veel liefde en aandacht worden gemaakt. Een van zijn Bosnische medewerkers raakte precies die gevoelige snaar bij Gjalt Pilat.

Al jaren kwam Gjalt Pilat in Bosnië en al die tijd probeerde hij zo goed en zo kwaad als het ging met zijn medewerkers in de fabriek te communiceren. Niet makkelijk, want hij spreekt geen Bosnisch en zij alleen maar de Bosnische taal. Dat hij bovendien hun namen moeilijk uit elkaar kon houden, stoorde hem.
De Leeuwarder beeldend kunstenaar Trude van Assem, die vaak met hem meereisde naar Bosnië, bedacht ter plekke een plan. Ze zou van elke ambachtsman en elke houtbewerker een foto maken die daarbij een naambordje voor zijn borst zou houden. Met dat smoelenboek moest het lukken in elk geval de juiste namen bij de gezichten te houden.
Trude ging aan het werk en leverde uiteindelijk een boekwerk af bij Gjalt. ‘Prachtig natuurlijk, helemaal toen ik was aanbeland bij de pagina van Omer. Deze ontzettend sympathieke werknemer, met vrouw en gezin en altijd aandacht voor zijn collega’s, had me een teken gegeven. De O van zijn naam was door het plaatsen van een ‘vogelpootje’ veranderd in het vredesteken.’ Een simpel gebaar, maar het raakte Gjalt Pilat diep. ‘Ik voelde ineens zo’n onderlinge verbondenheid met deze man, en daarmee met al deze mensen. Hij gaf daarmee aan dat het goede regeert en dat hij gelukkig was. Ik wist weer precies waar het uiteindelijk om draait. Voor mij, en voor Pilat&Pilat.’
Toen hij een tijd later de vraag kreeg om voor een Friese kunstroute een beeld te maken, als onderdeel van een beeldenroute, was de keus snel gemaakt. Samen met vrienden en mensen uit de omgeving bouwde hij op het terpenlandje achter de boerderij in Twijzel een baken van (bak)stenen. Daarbovenop prijkt sindsdien het vredesteken van Omer, in metaal gevat. Datzelfde vogelpootje, nu omsloten door een metalen cirkel. De cirkel is rond. Nu vormt het baken van Omer de verbinding tussen gelijkgestemden op duizenden kilometers van elkaar. Tesanj en Twijzel, in vrede verbonden…

Gerelateerde blogs

deel deze pagina